مصولات مفتولی

توری فرنگی از انواع تا کاربرد آن

توری فرنگی از انواع تا کاربرد آن

توری فرنگی از انواع تا کاربرد آن 800 500 محمدی

برای ساخت توری فرنگی از مفتول گالوانیزه گرم یا سرد استفاده میشود، که مقاومت بالایی…

اطلاعات بیشتر
سیم خاردار

سیم خاردار چیست؟

سیم خاردار چیست؟ 800 500 محمدی

سیم خاردار یک نوع محصول مفتولی میباشد که از فولاد نرم ساخته میشود و روکشی…

اطلاعات بیشتر

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555