قیمت شمش فولادی

قیمت انواع شمش فولادی در آنالیزهای مختلف را می‎توانید به صورت روزانه در سایت اسپادان آهن مشاهده نمایید. خرید شمش فولادی به تایید کارشناسان فروش اسپادان آهن نیاز دارد.

آنالیزابعاد (mm)طول (m)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲اصفهانکیلوگرم۱۲۱۰۰۰
۵sp۱۲۰ * ۱۲۰۱۲اصفهانکیلوگرم۱۲۰۵۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶اصفهانکیلوگرم۱۲۰۵۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶یزدکیلوگرم۱۲۰۰۰۰
۵sp۱۰۰ * ۱۰۰۶یزدکیلوگرم۱۲۰۵۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶یزدکیلوگرم۱۲۰۵۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۱۲قزوینکیلوگرم۱۲۱۵۰۰
۵sp۱۵۰ * ۱۵۰۶ساوهکیلوگرم۱۲۱۵۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶سمنانکیلوگرم۱۲۰۵۰۰
۵sp۱۲۵ * ۱۲۵۶قمکیلوگرم۱۲۱۵۰۰

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555