قیمت قوطی و پروفیل

قیمت قوطی آهن

آخرین بروزرسانی : ۱۰ آذر ۱۴۰۰

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی ۲۰ * ۲۰۲.۵۶۱۰کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۲۰۲.۵۶۱۲کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۲۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۳۰ * ۳۰۲.۵۶۱۵کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۴۰ * ۴۰۲.۵۶۱۹کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۷۰ * ۷۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۶۰ * ۴۰۲.۵۶۲۴کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۸۰۲.۵۶۳۸کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۲.۵۶۲۹کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۲.۵۶۳۳کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۲.۵۶۴۲کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۲.۵۶۳۴کیلوگرم۲۳۶۰۰۰
قوطی ۸۰ * ۴۰۳۶۳۴کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۵۰۳۶۴۱کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۴۰۳۶۳۹کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۹۰ * ۹۰۳۶۵۱کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۱۰۰ * ۱۰۰۳۶۵۶کیلوگرم۲۳۸۰۰۰
قوطی ۱۲۰ * ۱۲۰ (ستونی)۳۱۲۱۳۶کیلوگرم۲۲۹۰۰۰
قوطی ۱۳۰ * ۱۳۰ (ستونی)۳۱۲۱۴۷کیلوگرم۲۲۹۰۰۰
قوطی ۱۴۰ * ۱۴۰ (ستونی)۳۱۲۱۵۵کیلوگرم۲۲۹۰۰۰

قیمت پروفیل z

آخرین بروزرسانی : ۱۰ آذر ۱۴۰۰

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
 پروفیل زد (z) 18۲۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
 پروفیل زد (z) 18۲.۵۶۳۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۵۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۲.۵۶۴۱کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۵۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۲.۵۶۴۳کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۵۲۰۰
پروفیل زد (z) 18۳۶۴۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۵۰۰۰
پروفیل زد (z) 20۳۶۴۹کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۵۲۰۰
پروفیل زد (z) 22۳۶۵۲کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۴۵۲۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

آخرین بروزرسانی : ۱۰ آذر ۱۴۰۰

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۳۰۰۰
پروفیل لنگه دری۵۰۸۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۹۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۳۰۰۰
پروفیل سپری۵۰۷۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۹۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۳۰۰۰
پروفیل چهارچوبی۵۰۹۲۶۱۴.۸بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۹۰۰۰
چهارچوب فلزی ساده۱ , ۸۶۲۶.۶۲۴کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۳۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۳۰۰۰
چهارچوب فلزی فرانسوی۱۱ , ۸۶۲۶.۶۲۶بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۹۰۰۰
چهارچوب فلزی نگینی-۲۶.۶۳۰کارخانه اصفهانکیلوگرم۲۵۳۰۰۰

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555