قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن در سایت اسپادان آهن به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. برای استعلام و خرید تیرآهن با مراجعه به سایت اسپادان آهن و ثبت سفارش، خرید خود را تکمیل نمایید.

کارخانجات تولید ورق در ایران
ورق سیاه فولاد مبارکهورق سیاه st52 فولاد اکسین اهوازورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه فولاد سبا
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
ورق گالوانیزه فولاد مبارکهورق گالوانیزه کاشانورق گالوانیزه هفت الماس
ورق گالوانیزه خودرو شهرکردرول گالوانیزه تاراز چهارمحالورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق رنگی فولاد مبارکهورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

آخرین بروزرسانی : 24 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544شاخه27500000
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1215536شاخه25700000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1219030شاخه27300000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1222624شاخه31500000
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان1226918شاخه43500000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان1231516شاخه44000000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان1236914شاخه51500000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان1243412شاخه97000000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان1250710شاخه94000000

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

آخرین بروزرسانی : 24 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم168000
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم146000
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم138000
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم158000
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم140000
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم140000
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم-
تیرآهن 32 ذوب آهن1250710کیلوگرم-

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : 19 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1612185شاخهتماس بگیرید
1812215شاخهتماس بگیرید
2012265شاخه35000000
2212325شاخهتماس بگیرید
2412360شاخهتماس بگیرید
2712435شاخهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

آخرین بروزرسانی : 19 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان12130شاخه-
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان12170شاخه32900000
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان12205شاخه27900000

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : 19 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412120کیلوگرم138000
1412130کیلوگرم-
1412140کیلوگرم-
1412150کیلوگرم-
1612170کیلوگرم-

قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : 6 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412126کیلوگرمعدم تولید
1612165کیلوگرمعدم تولید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : 23 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 ظفر بناب12122کیلوگرم-
تیرآهن 14 ظفر بناب12130کیلوگرم138000

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

آخرین بروزرسانی : 13 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 فایکو12133شاخه135000
تیرآهن 14 فایکو12160شاخه130000
تیرآهن 16 فایکو12170شاخه137000
تیرآهن 18 فایکو12205شاخه-
تیرآهن 20 فایکو12240شاخه130000
تیرآهن 22 فایکو12305شاخه-
تیرآهن 24 فایکو12345شاخه-

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

آخرین بروزرسانی : 15 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412147کیلوگرم134000
1612-کیلوگرمتماس بگیرید
1812-کیلوگرمتماس بگیرید
2012-کیلوگرمتماس بگیرید
2212-کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : 13 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130کیلوگرم137000
1612167کیلوگرم137000
1812213کیلوگرم137000

قیمت تیرآهن ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : 24 مهر 1399

سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130کیلوگرم149000
1612170کیلوگرم149000
1812212کیلوگرم149000

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555