قیمت تیرآهن

تیرآهن یکی از اساسی ترین پروفیل های ساختمانی است که در سازه های مختلف استفاده می شود. کاربرد تیرآهن در پروژه های مختلف ساختمانی، عمرانی و صنعتی متفاوت است. قیمت تیرآهن به عوامل مختلفی از جمله کارخانه تولیدی، نوع تیرآهن، استانداردهایی که در تولید تیرآهن به کار رفته است، بستگی دارد. وظیفه تیرآهن در سازه های ساختمانی، تحمل نیروهای وارد شده بر آن است.

لیست قیمت تیرآهن کارخانه های فولادی ایران در این برگه در جدول های مجزا آورده شده است. قیمت روز تیرآهن به صورت روزانه و لحظه ای بروز رسانی می شود. برای ثبت سفارش خود می توانید با کارشناسان فروش اسپادان آهن تماس بگیرید و یا اینکه در سایت در قسمتی که فرم سفارش قرار داده شده است، سفارش خود را ثبت نمایید، تا در کمترین زمان ممکن توسط کارشناسان پیگیری شود.


ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۴۴شاخه تماس بگیرید
۱۵۵تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۶شاخه ۲۹۵۰۰۰۰۰
۱۸۸تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۲۳۰شاخه ۳۵۸۰۰۰۰۰
۲۲۸تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۲۲۴شاخه ۴۰۶۰۰۰۰۰
۲۶۸تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۸شاخه ۴۹۰۰۰۰۰۰
۳۱۳تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۶شاخه ۵۵۵۰۰۰۰۰
۳۶۸تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۴شاخه ۷۰۰۰۰۰۰۰
۴۴۰تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۲شاخه ۷۸۰۰۰۰۰۰
۵۰۵تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۲۱۰شاخه تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن سنگین ۱۲ ذوب آهن۱۲۴۴کیلوگرمتماس بگیرید
۱۵۵تیرآهن سنگین ۱۴ ذوب آهن۱۲۳۶کیلوگرمتماس بگیرید
۱۴۰تیرآهن سبک ۱۴ ذوب آهن۱۲۴۰کیلوگرم۱۸۸۵۰۰
۱۸۸تیرآهن سنگین ۱۶ ذوب آهن۱۲۳۰کیلوگرم۱۸۹۵۰۰
۱۷۰تیرآهن سبک ۱۶ ذوب آهن۱۲۳۰کیلوگرم۱۸۵۵۰۰
۲۲۸تیرآهن سنگین ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۴کیلوگرم۱۷۷۵۰۰
۲۱۰تیرآهن سبک ۱۸ ذوب آهن۱۲۲۷کیلوگرم۱۷۷۵۰۰
۲۶۸تیرآهن سنگین ۲۰ ذوب آهن۱۲۱۸کیلوگرم۱۸۱۵۰۰
۲۶۰تیرآهن سبک ۲۰ ذوب آهن۱۲۲۱کیلوگرم۱۷۱۵۰۰
۳۱۳تیرآهن سنگین ۲۲ ذوب آهن۱۲۱۶کیلوگرم۱۷۵۵۰۰
۳۶۸تیرآهن سنگین ۲۴ ذوب آهن۱۲۱۴کیلوگرمتماس بگیرید
۴۴۰تیرآهن سنگین ۲۷ ذوب آهن۱۲۱۲کیلوگرم۱۷۷۵۰۰
۵۰۵تیرآهن سنگین ۳۰ ذوب آهن۱۲۱۰کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۸۵تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۲۱۵تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۲۶۵تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۳۲۵تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۳۶۰تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید
۴۳۵تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۱۲شاخهعدم تولید

قیمت تیرآهن پروفیل ماهان

پروفیل صنعت ماهان

آخرین بروزرسانی : ۳۰ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)درجهواحدقیمت (ریال)
۱۱۵تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱شاخه۲۲۳۰۰۰۰۰
-تیرآهن ۱۴ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱/۵شاخه-
۱۶۵تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲۱شاخه۳۱۰۰۰۰۰۰
-تیرآهن ۱۶ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱/۵شاخه-
۱۹۵تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱شاخه-
-تیرآهن ۱۸ پروفیل صنعت ماهان۱۲ ۱/۵شاخه-

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۲۰تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲شاخهتماس بگیرید
۱۳۲تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب۱۲شاخه۲۳۵۰۰۰۰۰
۱۷۰تیرآهن ۱۶ جهان فولاد غرب۱۲شاخه۲۹۳۰۰۰۰۰ 


قیمت تیرآهن شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۲۶تیرآهن ۱۴ شاهین بناب۱۲کیلوگرمعدم تولید
۱۶۵تیرآهن ۱۶ شاهین بناب۱۲کیلوگرمعدم تولید


قیمت تیرآهن ظفر بناب

ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۲۲تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۲کیلوگرم۱۷۳۵۰۰
۱۷۰تیرآهن ۱۸ ظفر بناب ۱۲کیلوگرم۱۷۳۵۰۰
۲۳۵تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲کیلوگرم-


قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

فایکو

آخرین بروزرسانی : ۲۸ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنواحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ فایکو سبککیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۱۵۵تیرآهن ۱۴ فایکو سنگینکیلوگرمتماس بگیرید
۱۷۰تیرآهن ۱۶ فایکو کیلوگرم۱۷۷۰۰۰
۲۰۵تیرآهن ۱۸ فایکوکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۵تیرآهن ۲۰ فایکوکیلوگرم۱۷۷۰۰۰


قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

احرامیان یزد

آخرین بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
۱۷۰تیرآهن ۱۶ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
۲۰۵تیرآهن ۱۸ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
۲۵۵تیرآهن ۲۰ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
۳۰۰تیرآهن ۲۲ یزد احرامیان۱۲کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

کوثر اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۳۵تیرآهن ۱۴ کوثر اهواز ۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۷تیرآهن ۱۶ کوثر اهواز ۱۲کیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۵تیرآهن ۱۸ کوثر اهواز ۱۲کیلوگرمتماس بگیرید


قیمت تیرآهن ناب تبریز

ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : ۲۹ تیر ۱۴۰۱

وزن شاخه (kg)سایز تیرآهنطول (m)واحدقیمت (ریال)
۱۴۰تیرآهن ۱۴ ناب تبریز۶کیلوگرمتماس بگیرید
۱۶۰تیرآهن ۱۶ ناب تبریز۶کیلوگرمتماس بگیرید

مرجع قیمت تیرآهن این صفحه، شرکت آهن ملل اصفهان می‌باشد.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555