قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بهترین قیمت میلگرد آناهیتا گیلان را از اسپادان آهن بخواهید. در این برگه قیمت میلگرد آناهیتا گیلان به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. میلگرد آناهیتا گیلان به صورت آجدار تولید می‌شود.

آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : ۰۹ آذر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۸۰۰۰۴.۲
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۶۰۰۰۶.۵
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۶۰۰۰۹.۸
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۱۳.۷
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۱۸
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۲۲.۷
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۲۸
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۳۴
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۴۴.۲
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۵۵.۵
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۷۱

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555