قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

بهترین قیمت میلگرد آناهیتا گیلان را از اسپادان آهن بخواهید. در این برگه قیمت میلگرد آناهیتا گیلان به صورت لحظه ای به روز رسانی می‌شود. میلگرد آناهیتا گیلان به صورت آجدار تولید می‌شود.

آناهیتا گیلان
سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555