قیمت میلگرد اردبیل

فولاد اردبیل ارائه دهنده میلگرد A2 و A3 می‎باشد. قیمت میلگرد اردبیل به صورت لحظه ای در وب سایت اسپادان آهن به روزرسانی می‌شود. برای سفارش خرید میلگرد اردبیل با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید. قیمت میلگرد اردبیل به صورت روزانه در جدول زیر به روز رسانی می‌شود.

فولاد اردبیل مهیار ذوب
سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ اردبیلشاخه آجدارکیلوگرم-
میلگرد ۱۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ اردبیلشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555