قیمت میلگرد فولاد آذر امین

میلگرد آذر فولاد امین در سایزهای ۸ الی ۳۲ و به صورت تحویل درب کارخانه می‌باشد. بهترین و به روز ترین قیمت میلگرد فولاد آذر امین را در جداول زیر به صورت روزانه مشاهده نمایید. برای دسترسی راحت تر به قیمت های آنلاین میلگرد فولاد آذر امین می‌توانید به تلگرام اسپادان آهن بپیوندید.

میلگرد آذر فولاد امین

آخرین بروزرسانی : ۱۱ آذر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۴۰۰۰۴.۴۱
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۱۰۰۰۷
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم-۴.۷۰۰
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۴۰۰۰۷.۳۰۰
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۱۰۰۰۱۰.۱۳
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۱۳.۹
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۱۸.۱۳
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۲۳
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۲۸.۳
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۳۴.۲
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۴۴.۶
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۵۶
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۷۳

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555