قیمت میلگرد فولاد آذر امین

میلگرد آذر فولاد امین در سایزهای ۸ الی ۳۲ و به صورت تحویل درب کارخانه می‌باشد. بهترین و به روز ترین قیمت میلگرد فولاد آذر امین را در جداول زیر به صورت روزانه مشاهده نمایید. برای دسترسی راحت تر به قیمت های آنلاین میلگرد فولاد آذر امین می‌توانید به تلگرام اسپادان آهن بپیوندید.

میلگرد آذر فولاد امین
سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ آذر فولاد امینشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555