قیمت میلگرد حسن رود گیلان

میلگرد حسن رود گیلان در گرید A2 ، A3 و A4 تولید می‌شود. میلگرد حسن رود با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و برای مقام سازی بتن و ساخت و سازهای صنعتی و ساختمانی کاربرد دارد. خرید میلگرد حسن رود با استعلام از دفتر حسن رود گیلان امکان پذیر می‌باشد.

حسن رود گیلان

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ حسن رودشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ حسن رودشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555