قیمت میلگرد کویر کاشان


برای خرید میلگرد کویر کاشان با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و با کارشناسان فولاد کویر کاشان هماهنگی نمایید. بهترین قیمت به صورت لحظه ای و آنی در جداول زیر فولاد به روزرسانی می‌شود. محصولات کویر کاشان به صورت ساده، آجدار و کلاف می‏ باشد.

کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۰۶ آذر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۷۲۰۰۰۵
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۷.۵
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۶۰۰۰۱۱
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-۱۴.۸
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرم-۱۹.۲
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۷۳۰۰۰۵
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۸۰۰۰۷.۵
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۸۰۰۰۱۱
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۱۴.۸
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۱۹.۲
میلگرد ۱۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۲۴.۶
میلگرد ۲۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۳۰
میلگرد ۲۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۳۶
میلگرد ۲۵ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۴۶.۴
میلگرد ۲۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۵۸.۵
میلگرد ۳۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-۶۲
میلگرد ۳۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۷۰
میلگرد ۳۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۷۷۰۰۰۷۶
میلگرد ۴۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۷۷۰۰۰۱۱۸

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555