قیمت میلگرد کویر کاشان


برای خرید میلگرد کویر کاشان با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و با کارشناسان فولاد کویر کاشان هماهنگی نمایید. بهترین قیمت به صورت لحظه ای و آنی در جداول زیر فولاد به روزرسانی می‌شود. محصولات کویر کاشان به صورت ساده، آجدار و کلاف می‏ باشد.

کویر کاشان
سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۶ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۴۰ کویر کاشانشاخه آجدارA3کیلوگرم-

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555