قیمت میلگرد روهینا دزفول

فولاد روهینا دزفول تولید انواع میلگرد از A1 تا A4 در سایزهای ۸ الی ۴۰ را در لیست تولیدات خود دارد. میلگرد روهینا دزفول در جدول زیر به صورت لحظه ای و آنی بروزرسانی می‌شود. برای ثبت و خرید میلگرد روهینا، دریافت تاییدیه از دفتر فروش اسپادان آهن الزامی می‌باشد.

میلگرد روهینا دزفول
سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۵ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۸ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۳۲ روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3کیلوگرم-

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555