قیمت میلگرد شاهین بناب

کارخانه فولاد شاهین بناب در منطقه آذربایجان شرقی قرار دارد. در جدول زیر می‌توانید قیمت میلگرد شاهین بناب را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید. کارخانه فولاد صنعت بناب تولیدکننده انواع میلگرد سایز ۸ الی ۳۲ و درجه ی A2 و A3 با کیفیت بالا می‎باشد. برای خرید میلگرد شاهین بناب می‌توانید با کارشناسان دفتر شاهین بناب تماس گرفته و یا فرم ثبت سفارش را پر نمایید.

شاهین بناب
سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555