قیمت میلگرد شاهین بناب

کارخانه فولاد شاهین بناب در منطقه آذربایجان شرقی قرار دارد. در جدول زیر می‌توانید قیمت میلگرد شاهین بناب را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید. کارخانه فولاد صنعت بناب تولیدکننده انواع میلگرد سایز ۸ الی ۳۲ و درجه ی A2 و A3 با کیفیت بالا می‎باشد. برای خرید میلگرد شاهین بناب می‌توانید با کارشناسان دفتر شاهین بناب تماس گرفته و یا فرم ثبت سفارش را پر نمایید.

شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : ۱۱ آذر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن هر شاخه
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۵۰۰۰۴.۵۵
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۷.۱۹
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۱۰.۳۷
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۱۴.۱۲
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۱۸.۵۳
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۲۳.۴۶
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۲۸.۹۸
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۳۴.۹۶
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۴۵.۱۶
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۵۶.۶۶
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA2کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۷۴.۲
میلگرد ۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۵۰۰۰۴.۵۵
میلگرد ۱۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۷.۱۹
میلگرد ۱۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۱۰.۳۷
میلگرد ۱۴ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۱۴.۱۲
میلگرد ۱۶ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۱۸.۵۳
میلگرد ۱۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۲۳.۴۶
میلگرد ۲۰ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۲۸.۹۸
میلگرد ۲۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۳۴.۹۶
میلگرد ۲۵ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۴۵.۱۶
میلگرد ۲۸ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۵۶.۶۶
میلگرد ۳۲ شاهین بنابشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۹۰۰۰۷۴.۲

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555