قیمت میلگرد سیرجان

میلگرد سیرجان حدید جنوب انواع میلگرد درجه A2 و A3 تولید می‎نماید. میلگرد این کارخانه دارای استانداردهای مختلف می‎باشد. هر روز به صورت لحظه‌ای و آنی قیمت میلگرد سیرجان به روز رسانی می‌شود. به دلیل نوسانات موجود در بازار قبل از خرید، از دفتر میلگرد سیرجان حدید جنوب استعلام قیمت فرمایید.

سیرجان حدید کرمان
سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرم-
میلگرد ۱۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۴ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۸ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ سیرجانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555