قیمت میلگرد ذوب آهن در کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه هر روز در جداول زیر به روز رسانی می‌شود. پس از نیازسنجی محصول مورد نظر خود و مشاوره با کارشناسان اسپادان آهن می‎توانید سفارش خود را ثبت نمایید. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان به صورت ساده و آجدار می‎باشد. این قیمت ها به صورت میلگرد ذوب آهن کارخانه مشخص می‌شود.

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۱ آذر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۷۰۰۰۱۱
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-۱۵
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۰۰۰۰۲۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۵۰۰۲۵
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۵۰۰۳۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۵۰۰۳۷
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۵۰۰۴۷
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۶۶
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۷۵

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555