قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان هرروز در جداول زیر به روز رسانی می‌شود. پس از نیازسنجی محصول مورد نظر خود و مشاوره با کارشناسان اسپادان آهن می‎توانید سفارش خود را ثبت نمایید. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان به صورت ساده و آجدار می‎باشد. این قیمت ها به صورت میلگرد ذوب آهن بارگیری در انبار و میلگرد ذوب آهن کارخانه مشخص می‌شود.

ذوب آهن اصفهان
سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرمتماس بگیرید

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555