قیمت میلگرد ذوب آهن در انبار

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان هرروز در جداول زیر به روز رسانی می‌شود. پس از نیازسنجی محصول مورد نظر خود و مشاوره با کارشناسان اسپادان آهن می‎توانید سفارش خود را ثبت نمایید. میلگردهای کارخانه ذوب آهن اصفهان به صورت ساده و آجدار می‎باشد. این قیمت ها به صورت میلگرد ذوب آهن بارگیری در انبار و میلگرد ذوب آهن کارخانه مشخص می‌شود.

ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۱ آذر ۱۴۰۰

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)وزن
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۸۰۰۰۱۱
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۱۵
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۲۰۰۰۲۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۲۵
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۳۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۳۷
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۴۷
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۵۸۰۰۰۶۶
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۶۰۰۰۰۷۵

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555