قیمت ورق

کارخانجات تولید ورق در ایران
ورق سیاه فولاد مبارکهورق سیاه st52 فولاد اکسین اهوازورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه فولاد سبا
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
ورق گالوانیزه فولاد مبارکهورق گالوانیزه کاشانورق گالوانیزه هفت الماس
ورق گالوانیزه خودرو شهرکردرول گالوانیزه تاراز چهارمحالورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق رنگی فولاد مبارکهورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

کارشناسان فروش ورق در اسپادان آهن روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.

کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با بخش فروش شرکت اسپادان آهن تماس بگیرید.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۳ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۴ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق ۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-

ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۳۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۴۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۳۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۴۰شیت (فابریک)۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۲ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۲۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۲۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۳۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۳۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۴۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد سبا

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۲.۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق ۴ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق ۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۶ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۶ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۸ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۸ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-

ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۲ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۲۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۲۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۳۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۳۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۴۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
۱رول۱کیلوگرمتماس بگیرید
۱رول۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۴۰رول۱کیلوگرمتماس بگیرید
۴۰رول۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۴۵رول۱کیلوگرمتماس بگیرید
۴۵رول۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۵۰رول۱کیلوگرمتماس بگیرید
۵۰رول۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۶۰رول۱کیلوگرمتماس بگیرید
۶۰رول۱.۲کیلوگرمتماس بگیرید
۶۰رول۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۷۰رول۱کیلوگرمتماس بگیرید
۷۰رول۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۸۰رول۱کیلوگرمتماس بگیرید
۸۰رول۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۹۰رول۱کیلوگرمتماس بگیرید
۹۰رول۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید

ورق گالوانیزه کاشان

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۱رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرمتماس بگیرید

ورق گالوانیزه هفت الماس

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید

رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۲۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۷۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۴۱رولکیلوگرمتماس بگیرید

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵۱رولکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱۲۵رولکیلوگرمتماس بگیرید
۲۱رولکیلوگرمتماس بگیرید

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲st37عرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲.۵stw22عرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه

رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق بنفش فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم-
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555