قیمت ورق

کارخانجات تولید ورق در ایران
ورق سیاه فولاد مبارکهورق سیاه st52 فولاد اکسین اهوازورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه فولاد سبا
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
ورق گالوانیزه فولاد مبارکهورق گالوانیزه کاشانورق گالوانیزه هفت الماس
ورق گالوانیزه خودرو شهرکردرول گالوانیزه تاراز چهارمحالورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق رنگی فولاد مبارکهورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

کارشناسان فروش ورق در اسپادان آهن روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.

کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با بخش فروش شرکت اسپادان آهن تماس بگیرید.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۸۵۰۰
ورق ۳ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۴ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۳۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۶۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۹۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۹۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۹۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۵۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد مبارکه اصفهانشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۷۰۰۰

ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲۰شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۲۵شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۳۰شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
۴۰شیت ۶*۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۳رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۴رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۵رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۶رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۸۰۰۰
۸رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
۸شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۰۰۰۰
۱۰رول عرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
۱۰شیت ۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۸۰۰۰
۱۲شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۰۰۰۰
۱۵شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۷۵۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۷۵۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۷۵۰۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۵۰۰۰
ورق ۲۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۶۰۰۰
ورق ۳۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۶۰۰۰
ورق ۳۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۵۰۰۰
ورق ۴۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۶۰۰۰
ورق ۴۵ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۵۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۶۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۷۰ سیاه فولاد اکسین اهوازشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
ورق ۲.۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۴ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۳۰۰۰
ورق ۵ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۶ سیاه فولاد سبا شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۶۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۰۰۰
ورق ۸ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۹۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۰۰۰
ورق ۱۰ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۹۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۷۰۰۰
ورق ۱۲ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۹۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۵۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد سباشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۷۰۰۰

ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۲ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۳۷۰۰۰
ورق ۱۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۶۰۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۳۷۰۰۰
ورق ۲۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۰۵۰۰
ورق ۲۵ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۸۰۰۰
ورق ۳۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۵۰ سیاه فولاد کاویان اهواز شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
ورق گالوانیزه ۱ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۱ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۴۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۴۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۴۵ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۴۵ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۵۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم۳۳۷۰۰۰
ورق گالوانیزه ۵۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم۳۳۷۰۰۰
ورق گالوانیزه ۶۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۶۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۶۰ فولاد مبارکهرول۱.۲کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۷۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۷۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۸۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۸۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۹۰ فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق گالوانیزه ۹۰ فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-

ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
۰.۳۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۳۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۳۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۳۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۴۰رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۴۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۴۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۴۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۵۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۲۷۹۰۰
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۲۸۹۰۰
۰.۵۵رولعرض ۱کیلوگرم-
۰.۵۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
۰.۶۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۱۶۹۰۰
۰.۶۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۱۶۹۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۱۹۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۱۹۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۰۹۰۰
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۰۹۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱کیلوگرم۳۰۱۹۰۰
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۰۱۹۰۰
۱رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۸۹۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۹۹۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۷۹۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۸۹۰۰
۱.۵رولعرض ۱کیلوگرم۲۹۸۹۰۰

ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
۰.۵۱رولکیلوگرم۳۰۸۰۰۰
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۸۰۰۰
۰.۶۱رولکیلوگرم۲۹۸۰۰۰
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۰۰۰
۰.۷۱رولکیلوگرم۲۹۵۰۰۰
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۰۰۰
۰.۸۱رولکیلوگرم-
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم-
۰.۹۱رولکیلوگرم۲۹۲۰۰۰
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۲۰۰۰
۱۱رولکیلوگرم۲۹۳۰۰۰
۱۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۳۰۰۰
۱.۲۵۱رولکیلوگرم-
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرم-
۱.۵۱رولکیلوگرم-
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۴۰۰۰
۲۱رولکیلوگرم-
۲۱.۲۵رولکیلوگرم-

رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
۰.۴۱رولکیلوگرم۳۴۱۴۰۰
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرم۳۳۵۴۰۰
۰.۵۱رولکیلوگرم۳۱۳۴۰۰
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۱۳۴۰۰
۰.۶۱رولکیلوگرم۳۰۲۴۰۰
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۲۴۰۰
۰.۷۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۰.۸۱رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۴۰۰
۰.۹۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱۱رولکیلوگرم۲۹۴۴۰۰
۱۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۴۰۰
۱.۲۱رولکیلوگرم۲۹۳۴۰۰
۱.۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۳۴۰۰
۱.۵۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۲۱رولکیلوگرم۳۰۳۴۰۰
۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
۰.۴۱رولکیلوگرم۳۴۴۴۰۰
۰.۴۱.۲۵رولکیلوگرم۳۳۷۴۰۰
۰.۴۵۱رولکیلوگرم۳۳۰۴۰۰
۰.۴۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۲۷۹۰۰
۰.۵۱رولکیلوگرم۳۱۶۴۰۰
۰.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۱۷۴۰۰
۰.۶۱رولکیلوگرم۳۰۵۴۰۰
۰.۶۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۵۴۰۰
۰.۷۱رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۰.۷۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰۰
۰.۸۱رولکیلوگرم۲۹۹۴۰۰
۰.۸۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۹۴۰۰
۰.۹۱رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۰.۹۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۱۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰
۱.۲۵۱رولکیلوگرم۲۶۶۴۰۰
۱.۲۵۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱.۵۱رولکیلوگرم۲۹۷۴۰۰
۱.۵۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۰۴۰۰
۲۱رولکیلوگرم۳۰۳۴۰۰
۲۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۴۰۰

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۲st37عرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲.۵stw22عرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۰.۵۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۵۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۷۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۲رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید

ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰

رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۵۵۰۰۰
ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۶۷۰۰۰
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۶۹۰۰۰
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۵۹۰۰۰
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۵۵۰۰۰

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555