قیمت ورق

کارخانجات تولید ورق در ایران
ورق سیاه فولاد مبارکهورق سیاه st52 فولاد اکسین اهوازورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان
ورق سیاه فولاد کاویان اهوازورق سیاه فولاد سبا
ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
ورق گالوانیزه فولاد مبارکهورق گالوانیزه کاشانورق گالوانیزه هفت الماس
ورق گالوانیزه خودرو شهرکردرول گالوانیزه تاراز چهارمحالورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق رنگی فولاد مبارکهورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

کارشناسان فروش ورق در اسپادان آهن روزانه با ارائه جدیدترین و به روز ترین قیمت ورق در این سایت آماده پاسخگویی به خریداران انواع ورق سیاه و ST52 به صورت شیت و رول، ورق رنگی، گالوانیزه، روغنی و اسیدشویی می باشند.

کلیه قیمت ها بروز بوده و سعی بر این شده تا قیمت همه کارخانه های تولید ورق در ایران را به صورت لحظه ای از بازار و درب کارخانه جمع آوری و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

شما می توانید برای استعلام قیمت ورق و همچنین اطلاع از شرایط و نحوه خرید این محصول فولادی و آهنی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با بخش فروش شرکت اسپادان آهن تماس بگیرید.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ میل فولاد مبارکه رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۹۰۰۰
ورق ۲ میل فولاد مبارکه شیت۲.۵*۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۲ میل فولاد مبارکه رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۳ میل فولاد مبارکه رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۰۰۰
ورق ۳ میل فولاد مبارکه شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۳ میل فولاد مبارکه رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۹۰۰۰
ورق ۴ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۰۰۰
ورق ۴ میل فولاد مبارکهشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۴۰۰۰
ورق ۵ میل فولاد مبارکه رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۸۰۰۰
ورق ۵ میل فولاد مبارکهشیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۶ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۸۰۰۰
ورق ۶ میل فولاد مبارکه شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۸۰۰۰
ورق ۸ میل فولاد مبارکه رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۸ میل فولاد مبارکه شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه شیت۶ * ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۶۰۰۰

ورق سیاه st52 فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm) حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۰ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرم۲۹۷۰۰۰
ورق ۱۲ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرم۲۸۲۰۰۰
ورق ۱۵ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۲۰ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرم۳۰۰۰۰۰
ورق ۲۵ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرم۲۸۴۰۰۰
ورق ۳۰ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۳۵ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۴۰ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۴۵ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۵۰ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۶۰ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۷۰ میل فولاد اکسینشیت ۶ * ۲ یا ۱۲ * ۲انبار اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۳ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۴ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۵ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۶ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۸ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۱۰ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۱۲ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰
ورق ۱۵ میل فولاد مبارکهرولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۵۰۰۰۰

ورق سیاه فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۱۰ میل فولاد اکسین شیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۷۱۰۰۰
ورق ۱۲ میل فولاد اکسین شیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۷۱۰۰۰
ورق ۱۵ میل فولاد اکسین شیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۷۶۰۰۰
ورق ۲۰ میل فولاد اکسینشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
ورق ۲۵ میل فولاد اکسین شیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
ورق ۳۰ میل فولاد اکسین شیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
ورق ۳۵ میل فولاد اکسینشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
ورق ۴۰ میل فولاد اکسینشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۰۰۰۰
ورق ۴۵ میل فولاد اکسینشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۶۱۰۰۰
ورق ۵۰ میل فولاد اکسینشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرم۲۷۱۰۰۰
ورق ۶۰ میل فولاد اکسینشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۷۰ میل فولاد اکسینشیت (فابریک)۶ * ۲بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ میل فولاد سبا رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۷۵۰۰
ورق ۲ میل فولاد سبا رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۲۵۰۰
ورق ۳ میل فولاد سبا رولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۵۰۰
ورق ۳ میل فولاد سبارولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۷۵۰۰
ورق ۴ میل فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۵۰۰
ورق ۵ میل فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۶۵۰۰
ورق ۶ میل فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۹۰۰۰
ورق ۸ میل فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۴۰۰۰۰
ورق ۱۰ میل فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۵۰۰۰
ورق ۱۲ میل فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۷۰۰۰
ورق ۱۵ میل فولاد سبارولعرض ۱.۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۳۷۰۰۰

ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm) حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۸ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۱۰ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۱۲ میل فولاد کاویانشیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۱۲ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۱۵ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۲۰ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۲۵ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۳۰ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)طول * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۳۵ میل فولاد کاویان شیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۳۵ میل فولاد کاویانشیت (فابریک)طول * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۴۰ میل فولاد کاویانشیت (فابریک)۶ * ۱.۲۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۴۱۰۰۰
ورق ۴۰ میل فولاد کاویانشیت (فابریک)طول * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرم۲۵۴۰۰۰
ورق ۴۵ میل فولاد کاویانشیت (فابریک)طول * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۵۰ میل فولاد کاویانشیت (فابریک)طول * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۵۵ میل فولاد کاویانشیت (فابریک)طول * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۶۰ میل فولاد کاویانشیت (فابریک)طول * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید
ورق ۶۵ میل فولاد کاویانشیت (فابریک)طول * ۱.۵بنگاه اهوازکیلوگرمتماس بگیرید

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت(mm)حالتعرض(m)واحدقیمت
ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۴ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۴۵ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم۳۰۰۰۰۰
ورق ۰.۵ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم۳۰۰۰۰۰
ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۶ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۷ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۸ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۰.۹ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۱ میل فولاد مبارکهرول۱کیلوگرم-
ورق ۱ میل فولاد مبارکهرول۱.۲۵کیلوگرم-

ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۳ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۴۶۰۰۰
ورق ۰.۴ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۲۸۰۰۰
ورق ۰.۴ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۲۸۰۰۰
ورق ۰.۴۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۲۱۰۰۰
ورق ۰.۴۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۲۱۰۰۰
ورق ۰.۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۳۱۷۰۰۰
ورق ۰.۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۳۱۷۰۰۰
ورق ۰.۵۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم-
ورق ۰.۵۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم-
ورق ۰.۶ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۹۹۱۰۰
ورق ۰.۶ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۹۱۰۰
ورق ۰.۷ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۹۳۲۰۰
ورق ۰.۷ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۳۲۰۰
ورق ۰.۸ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۸۹۰۰۰
ورق ۰.۸ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۹۱۰۰۰
ورق ۰.۹ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۱۰۰۰
ورق ۱ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۸۹۱۰۰
ورق ۱ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۸۹۱۰۰
ورق ۱.۲۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل کاشانرولعرض ۱.۲۵کیلوگرم۲۹۰۰۰۰
ورق ۱.۵ میل کاشانرولعرض ۱کیلوگرم۲۸۹۰۰۰

ورق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت
ورق ۰.۵ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۳۰۷۱۰۰
ورق ۰.۵ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۷۱۰۰
ورق ۰.۶ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۹۲۲۰۰
ورق ۰.۶ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۴۲۰۰
ورق ۰.۷ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۹۱۸۰۰
ورق ۰.۷ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۱۸۰۰
ورق ۰.۸ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۹۱۰۰۰
ورق ۰.۸ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۹۰۰۰
ورق ۰.۹ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۹۰۵۰۰
ورق ۰.۹ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۷۱۰۰
ورق ۱ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۸۷۰۰۰
ورق ۱ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۷۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۹۰۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۰۰۰۰
ورق ۱.۵ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق ۱.۵ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۰۰۰۰
ورق ۲ میل هفت الماس۱رولکیلوگرم۳۱۲۰۰۰
ورق ۲ میل هفت الماس۱.۲۵رولکیلوگرم۳۱۳۰۰۰

رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۳۱۹۰۰۰
ورق ۰.۴ میل تاراز چهارمحال ۱.۲۵رولکیلوگرم۳۱۹۰۰۰
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۳۰۷۰۰۰
ورق ۰.۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۷۰۰۰
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۹۶۵۰۰
ورق ۰.۶ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۵۰۰
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۹۵۰۰۰
ورق ۰.۷ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۰۰۰
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۹۵۰۰۰
ورق ۰.۸ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۰۰۰
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۹۳۰۰۰
ورق ۰.۹ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۴۰۰۰
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۹۷۰۰۰
ورق ۱ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۸۹۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۹۵۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۰۰۰
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۲۹۸۰۰۰
ورق ۱.۵ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال۱رولکیلوگرم۳۱۵۰۰۰
ورق ۲ میل تاراز چهارمحال۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۹۰۰۰

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت(mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (ریال)
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۳۲۰۰۰۰
ورق ۰.۴ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۳۲۰۰۰۰
ورق ۰.۴۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم-
ورق ۰.۴۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم-
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۳۰۸۰۰۰
ورق ۰.۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۳۰۸۰۰۰
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۹۷۵۰۰
ورق ۰.۶ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۵۰۰
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۰.۷ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۰.۸ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۸۰۰۰
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۹۴۰۰۰
ورق ۰.۹ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۵۰۰۰
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۹۸۰۰۰
ورق ۱ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۰۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۲۹۹۰۰۰
ورق ۱.۵ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۲۹۷۰۰۰
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد۱رولکیلوگرم۳۱۶۰۰۰
ورق ۲ میل خودرو شهرکرد۱.۲۵رولکیلوگرم۳۱۰۰۰۰

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق ۲ میل فولاد مبارکهst37عرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۴۰۰۰
ورق ۲ میل فولاد مبارکهstw22عرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۴۰۰۰

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکهرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۰۱۰۰۰
ورق روغنی ۰.۵ فولاد مبارکهرولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۲۵۰۰
ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکهرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۶۰۰۰
ورق روغنی ۰.۷ فولاد مبارکهرولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکهرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۴۰۰۰
ورق روغنی ۰.۸ فولاد مبارکهرولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۲۰۰۰
ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکهرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۳۰۰۰
ورق روغنی ۰.۹ فولاد مبارکهرولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۲۰۰۰
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکهرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکهرولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۵۰۰۰
ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکهرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۸۰۰۰
ورق روغنی ۱.۲۵ فولاد مبارکهرولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۸۰۰۰
ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکهرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۵۰۰۰
ورق روغنی ۱.۵ فولاد مبارکهرولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۶۰۰۰
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکهرولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۹۰۰۰
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکهرولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹۳۰۰۰

ورق رنگی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

رنگ ورقضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۵۶۰۰۰
ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۶۹۰۰۰
ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۶۳۰۰۰
ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۶۳۰۰۰
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۷۲۰۰۰
ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۷۲۰۰۰
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۶۸۰۰۰
ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۶۸۰۰۰
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۵۷۵۰۰
ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان۰.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۵۷۵۰۰

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555