قیمت ورق روغنی

ورق روغنی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : ۰۳ بهمن ۱۴۰۰

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
۰.۵۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۶۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۸۰۰۰۰
۰.۷۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۸۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۰رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۰.۹۰رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
۱رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
۱رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
۱.۲۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
۱.۵رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۶۷۰۰۰
۲رولعرض ۱بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۱۰۰۰
۲.۵رولعرض ۱.۲۵بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۷۴۰۰۰

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555